Přihlásit se

Správa účtu

Sleva na první nákup na Postershop 100 Kč *

* Slevu můžete uplatnit na objednávku nad 700 Kč
 
 

Od nás pivo zdravě

Věděli jste, že nápoj podobný našemu pivu se nejspíše vařil už před 6 tisíci lety? Za tu dobu se značně proměnila nejen jeho výroba, ale také jeho právní rámec. Vydejte se s námi na krátkou pivní exkurzi navzdory času.

Mezopotámii, tedy úrodnou oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, bychom mohli bezesporu označit za kolébku naší civilizace. Je zajímavé, že již nejstarší dochované písemné památky se o pivu zmiňují. Inu, není to vlastně takovým překvapením. Za vynálezce piva se nejčastěji označují Sumerové. Objev to byl podle všeho náhodný, jak tomu u nejlepších vynálezů mnohdy bývá. Teorií, jak k tomu došlo, je hned několik. Nejrozšířenější z nich tvrdí, že někdo omylem nechal nádobu s obilnou kaší před svým domkem. Do této nádoby pak napršelo a když na ni poté zasvítilo slunce, obsah nádoby zkvasil. Jiná teorie zas tvrdí, že někdo rozkousal chléb pro nemocného a vložil ho do nádoby s vodou. Teplo v místnosti se pak opět postaralo o zkvašení obsahu nádoby. Poslední teorie, pekárenská, tvrdí, že kdosi dal těsto na chleba do vody a nechal ho tam. Teplo se pak opět postaralo o vykvašení. Jedno je však ve všech teoriích společné. Vždy se našel nějaký odvážlivec, který pak nápoj ochutnal, a přitom zjistil jeho opojné účinky. Slad či ječné chleby se pak proto nechávaly zkvasit záměrně, a tak se výroba piva, kterému Sumerové říkali kaš, postupně zdokonalovala. Pivo bylo tehdy samozřejmě nefiltrované, a tedy pořádně zakalené. Při jeho výrobě se rovněž nepoužíval chmel, s tím přišli až Babyloňané. Hořkosti piva se dosahovalo pražením ječného chleba v horkém popelu.

Starogermánské legendy říkají, že první pivo zkvasil Odin svými slinami a také zvyky primitivních národů které dodnes starým lidem předžvýkávají potravu a vyrábí také alkoholické nápoje zkvašováním rozžvýkaných zrn. Tímto způsobem vyráběli své kukuřičné pivo i ve velkých amerických civilizacích Inkové, Mayové a Aztékové.

K objevu kvašení došlo nezávisle na sobě v různých částech světa, jen základní ingredience se lišily dle možností jednotlivých částí světa.

 Starověk v Evropě pivu zrovna nepřál. Ve Středozemí se pilo především víno a pivo bylo považováno spíše za nápoj barbarů. Pivu neholdovali ani Keltové, kteří dávali přednost medovině. Věrni však zůstaly pivu germánské kmeny a tuto věrnost mu zachovali i jejich dnešní potomci.  Když se v Evropě začali usazovat naši prapředci, Slované, přišli do kontaktu nejen s germánskými kmeny, ale také s jejich pivem.

Zda to byla láska na první pohled, můžeme jen odhadovat. Věřme však, že ano. A jedno je jisté, Česká republika se řadí mezi největší konzumenty tohoto skvělého, avšak zrádného moku.

A pokud jste jeho fandové, navštivte nás na www.postershop.cz a pivo si zde zdravé formě můžete dát.


Zboží bylo vloženo do košíku